Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Heeft u nog vragen over het aankopen van grond, de voordelen of risico’s van een investering of over wat het grondbezit inhoudt? Bekijk hieronder de veelgestelde vragen.
 • Ben ik na aankoop van de grond nog afhankelijk van JE Vastgoed?
  Nee. De grond komt door middel van registratie in het kadaster volledig in uw eigendom. Als eigenaar bent u dus ook zelf verantwoordelijk voor het beheer. U bent volledig onafhankelijk van JE Vastgoed. Na aankoop heeft de stand van zaken van JE Vastgoed dus ook geen invloed op de waarde van uw grond.
 • Is de aankoop betrouwbaar?
  Ja. De aankoop is veilig. Grond is onroerend goed, ook wel vastgoed of registergoed genoemd. Dit staat geregistreerd bij het kadaster. Onroerend goed kan alleen verkocht en gekocht worden door tussenkomst van een notaris. Een notaris is beëdigd door de koning en dient bij een koop/verkoop onpartijdig zijn. Hij dient te controleren of zowel de verkoper als de koper weet wat hij verkoopt/koopt en wat daarbij de consequenties zijn.
 • Is het mogelijk om de grond te schenken?
  Ja, dat kan. Op voorwaarde dat de begunstigde op de hoogte is van de consequenties en akkoord gaat met de notariële overdracht.   Als de begunstigde jonger is dan 18 jaar, zal de wettelijke voogd moeten tekenen. Al staat de grond op naam van deze minderjarige begunstigde, de wettelijke voogd zal verantwoordelijk zijn tot de begunstigde 18e wordt.   Let op: aan een schenking kunnen fiscale gevolgen zitten. Het kan interessant voor u zijn om middels een belastingvrije schenking u kind(eren) grond te geven. Dit is in dat geval een belastingvrije vermogensoverheveling gedaan, zonder dat u kind(eren) snel kunnen beschikken over liquiditeit. Dit kunt u met een eenmalige vrijgestelde schenking doen, maar er zijn ook jaarlijkse vrijgestelde schenkingsmogelijkheden.
 • Kan ik onteigend worden?
  Dit is uiterst zeldzaam, maar kan ik theorie wel. Als er een onteigeningsprocedure tegen u gestart wordt dient de overheid zich aan strenge regels te houden. U wordt of schadeloos gesteld, of kunt onder een onteigening uit komen door zelf te gaan realiseren. Uw grond kan alleen onteigend worden wanneer de rechter dit heeft besloten.
 • Wat als ik niet wil verkopen bij een verlening van een omgevingsvergunning?
  Bij de aankoop van de kavel moet u zich realiseren dat er in veel gevallen een aanbiedingsplicht geldt: dit betekent dat de kavel moet worden aangeboden na een verlenging van een bestemmingswijziging. Door het tekenen van de koopovereenkomst verplicht u zich daartoe. Hier kunt u later niet op terugkomen.
 • Investeren in grond is geen snelle investering
  Investeren in grond is geschikt voor investeerders met een langere adem. De uitbetaling van het investeren in grond kan jaren duren. Het is belangrijk dat men zich hiervan bewust is, en het innen van een waardeontwikkeling geen inkomstenbron is waar men op korte termijn op terug zou moeten vallen.
 • De markt en economie
  Veranderingen in de vraag of het aanbod van woon- of bedrijfsruimtes, de hypotheekrente en financiering van bouw kan niet voorspeld of gegarandeerd worden. Voor het tekenen van de aankoopakte nemen wij altijd de huidige stand van zaken met u door.
 • Hoe wordt het beheer van mijn perceel geregeld?
  Na aankoop van de grond bent u zelf verantwoordelijk voor het beheer van de grond.  Hierom wordt er in de koopovereenkomst en de leveringsakte een boeteclausule opgenomen voor wanneer de afspraken niet worden nageleefd.
 • Hoe ziet het aankooptraject eruit?
  Op onze pagina over onze werkwijze, leggen we alles uit over het traject tot aan de aankoop. Hieronder volgt meer informatie over het aankoopproces. Heeft u vragen over dit proces, neem dan contact op. Na ondertekening van de koopovereenkomst wordt deze doorgestuurd aan de notaris. U ontvangt van hem een conceptakte van levering, een nota van afrekening en desgewenst een volmachtformulier. Vóór de datum waarop het eigendom van een kavel door de notaris aan u wordt overgedragen, dient u de volledige aankoopsom zoals vermeld op de nota van afrekening betaald te hebben aan de notaris (op zijn derdengeldenrekening). Het is niet noodzakelijk om bij de overdracht aanwezig te zijn. U kunt ook een volmacht ondertekenen bij een notaris. Na overdracht meldt de notaris bij het kadaster dat u eigenaar bent geworden. U ontvangt van de notaris de officiële akte van levering. Dit kan enkele dagen duren. Van het kadaster ontvangt u de bevestiging dat u de geregistreerde eigenaar bent. Dit kan een paar weken tot een paar maanden duren. Daarmee is de volledige transactie afgerond.
 • Kan ik de grond tussentijds verkopen?
  Ja. De grond is in uw bezit en vrij verhandelbaar.
 • Wat gebeurt er met de grond als ik kom te overlijden?
  Net als uw overige bezittingen zal de grond, met tussenkomst van een notaris, naar uw erfgenamen gaan.
 • Kan ik na een bestemmingsplanwijziging zelf bouwen op mijn grond?
  U kunt zich beroepen op uw recht tot zelfrealisatie. Wanneer u na een bestemmingsplanwijziging zelf zou willen ontwikkelen, dient u een bouwplan bij de gemeente waarin uw grond ligt in te dienen. Houd er rekening mee dat uw bouwplannen moeten stroken met het op dat moment geldende bestemmingsplan.
 • Met welke extra kosten voor mijn perceel dien ik rekening te houden?
  Belasting: Grondaankoop wordt belast in box 3, waardoor u – boven de vrijstelling – 1,2% vermogensrendementsheffing dient af te dragen. De waterschapslasten bedragen nooit meer dan enkele tientallen euro’s per jaar. Ruilverkavelingsrente: In sommige gevallen dient u jaarlijks ruilverkavelingsrente af te dragen. Deze bedragen zijn normaal gesproken verwaarloosbaar. Dit zijn over het algemeen te verwaarlozen bedragen. In het kadaster kunt u zien of en eventueel hoeveel ruilverkavelingsrente er betaald moet worden.
 • Kans op waardevermeerdering en -vermindering
  Het grootste risico bij het investeren in grond is dat er geen bestemmingswijziging plaatsvindt of dat een bestemmingswijziging niet het gehoopte waardeverhogend effect heeft. Hierdoor bestaat de kans dat de investering in waarde vermindert of geen waardevermeerdering laat zien. Hoewel we percelen selecteren waar we op basis van kennis en ervaring van verwachten dat er een waardevermeerdering zal plaatsvinden, kunnen we dit uiteraard niet garanderen.
 • Kan ik mijn grond tussentijds verkopen?
  De groep van potentiële kopers is beperkt. Wat betreft de verhandelbaarheid van de grond, bestaat er dus een kans dat deze niet op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs kan worden verkocht, afhankelijk van de situatie in de markt.

Afspraak maken

Meer weten over de mogelijkheden van beleggen in grond of over het aankooptraject en onze begeleiding? Maak een afspraak met ons en wij vertellen u graag meer!

Contact opnemen

Wij zijn te bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 18:00 uur via 0299 250 640.