Risico's

Risico's

Aan elke investering kleven risico’s. We voorzien u van alle nodige informatie omtrent de risico's en geven u advies over hoe u deze kunt beperken. JE Vastgoed selecteert gronden met een grote kans van succesvolle investeringen, maar beloftes kunnen er over beleggingen nooit gedaan worden. Wel lichten we u zo goed mogelijk in over het verloop van uw investering en bespreken we de verwachtingen die u daarbij hebt. Lees meer over de risico’s of neem direct contact op voor meer informatie en advies.
 • Hoe wordt het beheer van mijn perceel geregeld?
  Na aankoop van de grond bent u zelf verantwoordelijk voor het beheer van de grond.  Hierom wordt er in de koopovereenkomst en de leveringsakte een boeteclausule opgenomen voor wanneer de afspraken niet worden nageleefd.
 • De markt en economie
  Veranderingen in de vraag of het aanbod van woon- of bedrijfsruimtes, de hypotheekrente en financiering van bouw kan niet voorspeld of gegarandeerd worden. Voor het tekenen van de aankoopakte nemen wij altijd de huidige stand van zaken met u door.
 • Investeren in grond is geen snelle investering
  Investeren in grond is geschikt voor investeerders met een langere adem. De uitbetaling van het investeren in grond kan jaren duren. Het is belangrijk dat men zich hiervan bewust is, en het innen van een waardeontwikkeling geen inkomstenbron is waar men op korte termijn op terug zou moeten vallen.
 • Kan ik mijn grond tussentijds verkopen?
  De groep van potentiële kopers is beperkt. Wat betreft de verhandelbaarheid van de grond, bestaat er dus een kans dat deze niet op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs kan worden verkocht, afhankelijk van de situatie in de markt.
 • Kans op waardevermeerdering en -vermindering
  Het grootste risico bij het investeren in grond is dat er geen bestemmingswijziging plaatsvindt of dat een bestemmingswijziging niet het gehoopte waardeverhogend effect heeft. Hierdoor bestaat de kans dat de investering in waarde vermindert of geen waardevermeerdering laat zien. Hoewel we percelen selecteren waar we op basis van kennis en ervaring van verwachten dat er een waardevermeerdering zal plaatsvinden, kunnen we dit uiteraard niet garanderen.
 • Met welke extra kosten voor mijn perceel dien ik rekening te houden?
  Belasting: Grondaankoop wordt belast in box 3, waardoor u – boven de vrijstelling – 1,2% vermogensrendementsheffing dient af te dragen. De waterschapslasten bedragen nooit meer dan enkele tientallen euro’s per jaar. Ruilverkavelingsrente: In sommige gevallen dient u jaarlijks ruilverkavelingsrente af te dragen. Deze bedragen zijn normaal gesproken verwaarloosbaar. Dit zijn over het algemeen te verwaarlozen bedragen. In het kadaster kunt u zien of en eventueel hoeveel ruilverkavelingsrente er betaald moet worden.